Devlet Dahi Halk İçindir

 

Umran’›n kapa¤›na tafl›d›¤›-
m›z hikmetli söz, bilge flair
Nef’î’ye ait.
“Devletin bekas› için gerekirse
bütün halk› feda ederim” diyen
Dördüncü Murat’a Nef’î’nin verdi¤i
anlaml› cevap tam olarak flöyledir:
“Devlet dahi halk içindir padiflflah›
m.”

Devlet Dahi Halk İçindir

Editör                                                                Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:1

Umran'ın kapağına taşıdığımız hikmetli söz, bilge şair Nef'i'ye ait. ''Devletin bekası için gerekirse bütün halkı feda ederim'' diyen Dördüncü Murat'a Nef'i'nin verdiği annlamlı cevap tam olarak şöyledir : "Devlet dahi halk içindir padişahım."

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308