Çağını Aşan İslâmcı Bir Mütefekkir Said Halim Paşa

 

Güngör GÖÇER
Said Halim Paşa, ismi
İslâmcılık düşüncesi ile
özdeşleşmiş son dönem
Osmanlı aydınlarının içerisinde,
derinlikli düşünceler üreterek
içinde bulunduğu toplumun
sorunlarına çözüm bulmaya
çalışan bir mütefekkirdir.
Ancak Said Halim Paşa sadece
bir düşün adamı olmayıp aynı
zamanda bir eylem adamıdır.
Bu özelliğinin bir sonucu olarak
Osmanlı Devleti’nde Meşruti bir
idare ikame etmek için kurulan
İttihat ve Terakki adlı gizli
cemiyete katılmış ve özellikle bu
cemiyeti maddi açıdan destekleyerek
önemli katkılarda bulunmuştur.
1

     Güngör GÖÇER                                              Ekim 2011, Sayı: 206, Sayfa: 68

     Said Halim Paşa, ismi İslâmcılık düşüncesi ile özdeşleşmiş son dönem Osmanlı aydınlarının içerisinde, derinlikli düşünceler üreterek içinde bulunduğu toplumun sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir mütefekkirdir. Ancak Said Halim Paşa sadece bir düşün adamı olmayıp aynı zamanda bir eylem adamıdır. Bu özelliğinin bir sonucu olarak Osmanlı Devleti’nde Meşruti bir idare ikame etmek için kurulan İttihat ve Terakki adlı gizli cemiyete katılmış ve özellikle bu cemiyeti maddi açıdan destekleyerek önemli katkılarda bulunmuştur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308