Akıl Akletme ya da Îbrahimî Tecessüs

 

Abdurrahman ARSLAN                                       Ocak 2000, Sayı:65, Sayfa:29

Batı düşüncesine hakim Promethean anlayışın hasılası olarak, insanın kendi kaderini kendi elinde bulundurduğuna dair genel bir kabul nasıl ki Kadim Grek’ten beri varlığını günümüze kadar devam ettirip geldiyse; aynı şekilde“aklın’da kendi kendini arındırma/tedavi edebileceğine dair Hıristiyanlığın gelmesiyle beraber kısa süren bir müdahale dönemi hariç tutulursa- bir kanaat/inanç yine günümüze kadar zımnen var olup gelmiştir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308