Strateji ve Hikmet Arasında İlkbahar

 

    Üstün BOL                Temmuz-Ağustos 2021, Sayı: 323-324, Sayfa: 90

 

Peygamber’in hayatı bir
Müslümanın hem beşeri
ilişkilerinde hem de dinî yaşayışında
önemli bir yer tutar. Onun ibadet
ediş şekli, insani ilişkilerindeki üslubu,
yolculuk ederken, ticaret yaparken
davranışları, bir devlet başkanı
olarak sergilediği tavır hayatımızın
bütününü kuşatan ve göz ardı edemeyeceğimiz
bir bütünlük ve devamlılık
arz eder.

Hz. Peygamber’in hayatı bir Müslümanın hem beşeri ilişkilerinde hem de dinî yaşayışında önemli bir yer tutar. Onun ibadet ediş şekli, insani ilişkilerindeki üslubu,yolculuk ederken, ticaret yaparken davranışları, bir devlet başkanı olarak sergilediği tavır hayatımızın bütününü kuşatan ve göz ardı edemeyeceğimiz bir bütünlük ve devamlılık arz eder.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315