Sosyoloji Ve Türkiye’deki Konumu

     Mustafa AYDIN                                              Mayıs 2012, Sayı: 213, Sayfa: 24

     Sosyoloji karmaşıklaşan dünyada insan birlikteliklerini çözümleyici bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. Esasen temelleri Fransız İhtilali’nin kaotik ortamında atılan bu bilimin cevaplamaya çalıştığı iki güncel soru vardı: “Toplumsal düzen nedir?” ve “Toplumsal düzen nasıl kurulur?”. Ancak gelişmesi modern ulus yapılarıyla paralel işlediği için çözümlerinde büyük nispette toplum da denen makro otonom olgulara indekslenmiştir.

Yazının Devam İçin  Tıklayınız.

 

Sosyoloji karmaşıklaşan dünyada
insan birlikteliklerini
çözümleyici bir bilim olarak
ortaya çıkmıştır. Esasen temelleri
Fransız İhtilali’nin kaotik ortamında
atılan bu bilimin cevaplamaya
çalıştığı iki güncel soru
vardı: “Toplumsal düzen nedir?”
ve “Toplumsal düzen nasıl kurulur?”.
Ancak gelişmesi modern
ulus yapılarıyla paralel işlediği
için çözümlerinde büyük nispette
toplum da denen makro otonom
olgulara indekslenmiştir.Sosyoloji karmaşıklaşan dünyadainsan birliktelikleriniçözümleyici bir bilim olarakortaya çıkmıştır. Esasen temelleriFransız İhtilali’nin kaotik ortamındaatılan bu bilimin cevaplamayaçalıştığı iki güncel soruvardı: “Toplumsal düzen nedir?”ve “Toplumsal düzen nasıl kurulur?”.Ancak gelişmesi modernulus yapılarıyla paralel işlediğiiçin çözümlerinde büyük nispettetoplum da denen makro otonomolgulara indekslenmiştir.

 


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313