Kur'anî Kavramlar: (V) İlim Ve Fıkıh

 

Mustafa AYDIN                         Kasım-Aralık 1992, Sayı:10, Sayfa:24

Arapça (A.L.M.) kökünden gelen ilim kavramı ilim ve ta'lim formlarının geçmiş ve geniş zaman çekimleriyle ve ilim (bilgin), ulemâ (bilginler), mâlûm (bilinen), ma'lûmat (bilinenler), Allah'ın sıfatı olarak da Alîm ve allâm ve özel olarak da ilim şeklinde Kur'an'ı Kerim'in yaklaşık 760 yerinde geçmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313