İlgasının 100. Yılında Hilâfet Çalıştayı

 

       Serdar ARASLI                        Haziran 2024, Sayı: 358, Sayfa: 77

Hilâfetin 1924’te ilga edilmesi ertesinde İslâm dünyasının içine düştüğü anaforu post-hilâfet sendromu şeklinde tanımlamak mümkün. Bu sendromun tipik semptomu ise seküler ulus devletin kurulmasıdır. Salman Sayyid’in Kemalizm şeklinde teorik bir zemine taşıdığı bu jakoben semptom, sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir durumu ifade etmez; bilakis post-hilâfet döneminde İslâm beldelerinde kurulan onlarca farklı ulus devletlerin hepsini içine alır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347