Hamza Türkmen: “El-Menâr Tefsiri, Urvetu’l-Vuska Çizgisinin Kitaplaşan İlk Tefsiridir”

 

Muhammed Abduh’un editörlüğünü yaptığı Tefsîru’l-Menâr, Nisa Suresi’nin de yer aldığı 4. cilde gelindiğinde Abduh’un vefatı üzerine Reşid Rıza tarafından Abduh’un el-Ezher’deki tefsir
derslerinden aldığı notlar ışığında derlenip yayınlanmaya devam etmiştir. Ne var ki Kur’ân surelerinin sonuna gelinemeyen tefsir bu kez de Reşid Rıza’nın vefatı üzerine Yusuf Suresi’nde inkıtaa uğramıştır. Muhammed Abduh’un Ezher’de vermiş olduğu derslerde tutulan notların Reşid Rıza tarafından el-Menâr dergisinde yayımlanmasıyla ortaya çıkan tefsirin ilk baskısı
1928 yılında yapılmıştır. Bugün bile medreselisinden akademisyenine değin Kur’ân üzerine ilmî çalışmaların, en çok atıfta bulundukları kaynaklar arasında yer alır bu tefsir. Altmışlı yıllara kıyasla içinde bulunduğumuz şu an, söz konusu tefsiri değerlendirmek için en uygun zamandır. Islahat ve tecdid hareketine özgü kanaatleri içermesinden dolayı klasik tefsirlerden farklılaşan Tefsîru’l-Menâr’ı, tercüme sürecini ve diğer yönlerini Hamza Türkmen’le konuştuk. (Asım Öz)

 

Hamza TÜRKMEN                                        Haziran 2015, Sayı:250, Sayfa:44

Muhammed Abduh’un editörlüğünü yaptığı Tefsîru’l-Menâr, Nisa Suresi’nin de yer aldığı 4. cilde gelindiğinde Abduh’un vefatı üzerine Reşid Rıza tarafından Abduh’un el-Ezher’deki tefsirderslerinden aldığı notlar ışığında derlenip yayınlanmaya devam etmiştir. Ne var ki Kur’ân surelerinin sonuna gelinemeyen tefsir bu kez de Reşid Rıza’nın vefatı üzerine Yusuf Suresi’nde inkıtaa uğramıştır. Muhammed Abduh’un Ezher’de vermiş olduğu derslerde tutulan notların Reşid Rıza tarafından el-Menâr dergisinde yayımlanmasıyla ortaya çıkan tefsirin ilk baskısı1928 yılında yapılmıştır. Bugün bile medreselisinden akademisyenine değin Kur’ân üzerine ilmî çalışmaların, en çok atıfta bulundukları kaynaklar arasında yer alır bu tefsir. Altmışlı yıllara kıyasla içinde bulunduğumuz şu an, söz konusu tefsiri değerlendirmek için en uygun zamandır. Islahat ve tecdid hareketine özgü kanaatleri içermesinden dolayı klasik tefsirlerden farklılaşan Tefsîru’l-Menâr’ı, tercüme sürecini ve diğer yönlerini Hamza Türkmen’le konuştuk. (Asım Öz)

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314