Dini Eğitim Çözülmeden Milli Eğitim Çözülmez

 

Yeni bir e¤itim y›l› bafll›yor, ama nereden bak›
l›rsa bak›ls›n e¤itim sistemi dökülüyor.
ÖSS ve LGS’de on binlerin s›f›r puan almas›,
ö¤retmenlerin periflanl›¤›, üniversite önündeki
y›¤›lmalar,

 

Mustafa AYDIN                                      Eylül 2004, Sayı:121, Sayfa:32

Yeni bir eğitim yılı başlıyor, ama nereden bakılırsa bakılsın eğitim sistemi dökülüyor. ÖSS ve LGS’de on binlerin sıfır puan alması, öğretmenlerin perişanlığı, üniversite önündeki yığılmalar,

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313