Bilgi Sosyolojisi

 

Bilgi k›saca yaflant›dan
arta kalan zihni bir olgudur.
Ancak zihinden kopup
nesnel hale gelebilmesi,
baflkalar› taraf›ndan
al›n›p yeniden üretilebilmesi
ve nihayet
biriktirilerek aktarabilmesi
onu bireysel olmaktan
ç›kar›p ayn› zamanda
toplumsal k›lmaktad›
r.

 

Mustafa AYDIN                                         Ocak 2005, Sayı:125, Sayfa:77

Bilgi kısaca yaşantıdan arta kalan zihni bir olgudur. Ancak zihinden kopup nesnel hale gelebilmesi, başkaları tarafından alınıp yeniden üretilebilmesi ve nihayet biriktirilerek aktarabilmesi onu bireysel olmaktan çıkarıp aynı zamanda toplumsal kılmaktadır.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313