Ayrımcılıkla Mücadele Ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bazı Mülahazalar

     Mustafa AYDIN                                                    Şubat 2011, Sayı: 198, Sayfa: 10

 

Bilindiği üzere yasama
sürecinin gündeminde
Ayrımcılıkla
Mücadele ve Eşitlik Kanunu
Tasarısı Taslağı’nın yasalaştırılması
bulunmaktadır. Gerekçe de
yasanın “Anayasanın 10 maddesinde
yer verilen eşitlik ilkesi
ve ayrımcılık yasağının etkili
bir şekilde uygulanabilmesi,
ayrımcılık nedeniyle mağduriyetlerin
önlenmesi, Türkiye’nin
taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerden
kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesi
ve Avrupa Birliği müktesebatına
uyumun sağlanabilmesi amacıyla
hazırlandığı” belirtilmektedir.

     Bilindiği üzere yasama sürecinin gündeminde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı’nın yasalaştırılması bulunmaktadır. Gerekçe deyasanın “Anayasanın 10 maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının etkili bir şekilde uygulanabilmesi, ayrımcılık nedeniyle mağduriyetlerin önlenmesi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumun sağlanabilmesi amacıyla hazırlandığı” belirtilmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313