Avrupa Birliği Ve İslam Entegrasyon mu? Asimilasyon mu?

 

Türkiye’nin AB üyeli¤i
süreci taraflarca heyecanla
izleniyor. 17 Aral›
kta Birlik müzakere için karar
verecek ve muhtemelen 10- 15
y›l sürecek tart›flmal› ve afla¤›lamalarla
dolu yeni bir dönem
bafllayacak.

 

Mustafa AYDIN                                    Kasım 2004, Sayı:123, Sayfa:4

Türkiye’nin AB üyeliği süreci taraflarca heyecanla izleniyor. 17 Aralıkta Birlik müzakere için karar verecek ve muhtemelen 10- 15 yıl sürecek tartışmalı ve aşağılamalarla dolu yeni bir dönem başlayacak.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313