Aile, Aile Yapımız Ve Sorunları

     Mustafa AYDIN                                                    Mart 2010, Sayı: 187, Sayfa: 28

‹nsanın yeryüzünde yaşayabilmesi
için, varlığını idame ettirme,
yaratıcısıyla bağlantı kurma,
yeni nesli topluma uyarlama,
sosyal düzeni sağlama gibi işlevlerin
yerine gelmesi gerekmektedir.
‹şte bu temel işlevlerden
birisi de neslin devam ettirilmesidir
ki bu işlevi aile kurumu
yerine getirmektedir. Gerçekten
de insan soyu ancak aile ile
sürdürülebilir.

     İnsanın yeryüzünde yaşayabilmesi için, varlığını idame ettirme, yaratıcısıyla bağlantı kurma, yeni nesli topluma uyarlama, sosyal düzeni sağlama gibi işlevlerin yerine gelmesi gerekmektedir. İşte bu temel işlevlerden birisi de neslin devam ettirilmesidir ki bu işlevi aile kurumu yerine getirmektedir. Gerçektende insan soyu ancak aile ile sürdürülebilir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313